نارنجی گراف

کد ها و جاوا اسکریپت های کاربردی بیان

نارنجی گراف

کد ها و جاوا اسکریپت های کاربردی بیان

کد گوگل معلق برای وبلاگ و سایت جدید

دانلود فیلم جدید | پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر
کد گوگل معلق برای وبلاگ و سایت جدید
سلام
برای این ساعت از وبلاگ نارنجی گراف
کدی را میخواهیم معرفی کنیم که حاصل زحمات شخص مدیر وبلاگ میباشد
و هیجای دنیای اینترنت منبع ندارد.
کد سرچ گوگل
بار ها کد های سرچ گوگل را دیده ایم و از شبی هم بودن کد ها شاید خسته شده باشیم
یا شاید بعضی وقت ها دوست داشته باشیم ک کد گوگل سرچ متفاوتی داشته باشیم
یا شاید دلمان بخواهد از کدی استفاده کنیم ک با دیگر کد ها متفاوت باشد
این شما این هم کد گوگل سرچ ما

کد گوگل<div class="cookie_message" style="box-sizing: border-box; padding: 5px; position: fixed; bottom: 10px; left: 10px; width: 340px; line-height: 18px; text-align: center; z-index: 9999; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; background: rgb(51, 51, 51);">
<div class="post-title" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; padding: 14px 15px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgba(39, 48, 57, 0.0588235); font-family: tahoma; line-height: 17.142858505249px; text-align: start;"><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px;"><a href="http://fazkhone.blog.ir/page/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88" style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 87, 59); text-decoration: none; outline: 0px; background-color: transparent;">جستجو</a></h2></div>
<div class="post-content" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; line-height: 1.7; padding: 15px; font-family: tahoma; text-align: start;">
<div style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div>
<div style="box-sizing: border-box;">
<div id="_eKb" style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 36px auto 18px; width: 160px; line-height: 0;"><img height="56" src="https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_160x56dp.png" width="160" alt="Google" id="hplogo" style="box-sizing: border-box; border: none; max-width: 100%; height: inherit; margin: 8px 0px;"></div>
<div id="main" style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto-Regular, HelveticaNeue, Arial, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; margin: 8px;"><form action="https://www.google.com/search" id="tsf" method="GET" name="gs" role="search" style="box-sizing: border-box; margin-right: auto; margin-left: auto; max-width: 736px; overflow: hidden; width: auto; background-image: none; background-attachment: initial; background-color: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<div data-jibp="" data-jiis="uc" id="tophf" style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box;"></div>
<div class="msb" id="tmsb" style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; position: relative;">
<div class="msfo" style="box-sizing: border-box; padding-left: 38px;"><div class="msfi" id="tsfi" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; height: 38px; margin-top: 0px; zoom: 1; position: relative; border-right-width: 1px !important; border-bottom-width: 1px !important; border-style: solid solid solid none !important; border-right-color: rgb(217, 217, 217) !important; border-bottom-color: rgb(217, 217, 217) !important; border-top-width: 1px !important; border-top-color: silver !important;"><div id="gs_id0" style="box-sizing: border-box;"><div class="sb_ifc" id="sb_ifc0" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; display: flex; padding: 5px 0px;">
<div class="sb_chc" id="sb_chc0" style="box-sizing: border-box; display: -webkit-box; -webkit-box-ordinal-group: 1; order: 1; -webkit-box-flex: 0; flex: 0 0 auto; margin: -5px 0px;"></div>
<input class="lst lst-tbb gsfi" id="lst-ib" maxlength="2048" name="q" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" title="" type="search" value="" aria-label="جستجو" aria-haspopup="false" role="combobox" aria-autocomplete="both" dir="rtl" spellcheck="false" style="margin: 0px; font-size: 18px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; color: rgb(0, 0, 0); -webkit-appearance: none; border-style: none; border-width: initial; padding: 0px 8px 0px 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); display: -webkit-box; -webkit-box-ordinal-group: 2; order: 2; -webkit-box-flex: 1; flex: 1 0 0%; outline: none; background-color: transparent;"><div class="gsst_b" id="gs_st0" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; display: -webkit-box; -webkit-box-ordinal-group: 3; order: 3; -webkit-box-flex: 0; flex: 0 0 28px; width: 28px; -webkit-user-select: none; text-align: center; white-space: nowrap;"><a class="gsst_a" style="box-sizing: border-box; color: rgb(190, 75, 161); cursor: pointer; visibility: hidden; background-color: transparent;"><span class="sbcb_a" id="sb_cb0" aria-label="پاک کردن جستجو" style="box-sizing: border-box; color: rgb(161, 185, 237); cursor: pointer; font-stretch: normal; font-size: 27px; line-height: 25px; font-family: arial, sans-serif;"></span></a></div>
</div></div></div></div>
<button class="lsbb" aria-label="جستجوی Google" id="tsbb" name="btnG" type="submit" style="margin: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(69, 69, 69); overflow: visible; cursor: pointer; padding: 0px; border-color: rgb(48, 121, 237); border-radius: 2px 0px 0px 2px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; height: 40px; width: 38px; background: -webkit-gradient(linear, 100% 0%, 100% 100%, from(rgb(77, 144, 254)), to(rgb(71, 135, 237))) !important;"><div class="sbico" style="box-sizing: border-box; height: 24px; margin: auto; width: 24px; background: url(https://www.google.com/images/nav_logo242_hr.png) -107px -55px / 167px no-repeat; background-size: 167px;"></div></button>
</div>
<input value="http://fazkhone.blog.ir" type="radio" name="sitesearch" checked="" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; padding: 0px;"><font color="#ffffff">در این وبلاگ <br></font><br><span class="tags" style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></form></div></div>
</div>
</div>
<p style="font-size: 14px; color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Exo 2'; text-align: left;"><a class="a2a_dd" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.addtoany.com%2F&amp;title=AddToAny" style="color: rgb(130, 176, 255); float: left; line-height: 16px; padding: 0px 2px; cursor: pointer;"><span class="a2a_label" style="clip: rect(1px 1px 1px 1px); overflow: hidden; position: absolute !important;">اشتراک</span></a><a class="a2a_button_facebook" target="_blank" href="https://www.instagram.com/fazsangin_oficial/" rel="nofollow" style="color: rgb(1, 102, 255); text-decoration: none; float: left; line-height: 16px; padding: 0px 2px; cursor: pointer;"><span class="a2a_svg a2a_s__default a2a_s_facebook" style="display: block; overflow: hidden; height: 32px; line-height: 32px; width: 32px; border-radius: 4px; float: left; background-color: rgb(59, 89, 152); background-repeat: repeat;"><svg focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32"></svg></span><span class="a2a_label" style="clip: rect(1px 1px 1px 1px); overflow: hidden; position: absolute !important;">Facebook</span></a><a class="a2a_button_twitter" target="_blank" href="https://twitter.com/delneveshte" rel="nofollow" style="color: rgb(1, 102, 255); text-decoration: none; float: left; line-height: 16px; padding: 0px 2px; cursor: pointer;"><span class="a2a_svg a2a_s__default a2a_s_twitter" style="display: block; overflow: hidden; height: 32px; line-height: 32px; width: 32px; border-radius: 4px; float: left; background-color: rgb(85, 172, 238); background-repeat: repeat;"><svg focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32"></svg></span><span class="a2a_label" style="clip: rect(1px 1px 1px 1px); overflow: hidden; position: absolute !important;">Twitter</span></a><a class="a2a_button_google_plus" target="_blank" href="http://www.aparat.com/fazkhone/" rel="nofollow" style="color: rgb(1, 102, 255); text-decoration: none; float: left; line-height: 16px; padding: 0px 2px; cursor: pointer;"><span class="a2a_svg a2a_s__default a2a_s_google_plus" style="display: block; overflow: hidden; height: 32px; line-height: 32px; width: 32px; border-radius: 4px; float: left; background-color: rgb(221, 75, 57); background-repeat: repeat;"><svg focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32"></svg></span><span class="a2a_label" style="clip: rect(1px 1px 1px 1px); overflow: hidden; position: absolute !important;">Google+</span></a><a class="a2a_button_pinterest" target="_blank" href="https://plus.google.com/collection/As0hnB" rel="nofollow" style="color: rgb(1, 102, 255); text-decoration: none; float: left; line-height: 16px; padding: 0px 2px; cursor: pointer;"><span class="a2a_svg a2a_s__default a2a_s_pinterest" style="display: block; overflow: hidden; height: 32px; line-height: 32px; width: 32px; border-radius: 4px; float: left; font-family: sans-serif-light, HelveticaNeue-Light, 'Helvetica Neue Light', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Liberation Sans', sans-serif; font-size: 16px; text-align: center; background-color: rgb(189, 8, 28); background-repeat: repeat;"><svg focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32"></svg></span></a></p>
<p style="font-size: 14px; color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Exo 2'; text-align: left;"><br></p>
<p style="font-size: 14px; color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Exo 2'; text-align: left;"><br></p>
<a href="http://fazkhone.blog.ir/" class="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; padding: 4px 6px; margin: 2px 0px; display: inline-block; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 2px; font-family: tahoma; line-height: 17.142858505249px; text-align: start; background: rgb(249, 249, 249);">بازگشت</a></div>

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی